Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny


Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny

Pełny opis


Wydział Mechaniczny PŁ, Łódź ul. Stefanowskiego 1/15. Na naszym wydziale dajemy Ci szanse na: studiowanie na startegicznych kierunkach dla kraju,udział w ciekawych stażach, praktykach