OSKP – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Olsztynie


OSKP - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Olsztynie

Pełny opis


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. WORD Olsztyn.