Kierunki studiów WSTE

magister, transport, wyższe wykształcenie

Kierunki studiów WSTE

Pełny opis


Szkoła wyższa WSTE to bardzo oryginalne kierunki studiów, wykłady na najlepszym poziomie i wyedukowana kadra. Uczelnia dba także o to, aby zatrudnione grono wykładowców gwarantowało wysoką jakość kształcenia. Uczelnia WSTE zaprasza chętnych z całej Polski. O popularności uczelni świadczysatysfakcja studentów, dążących do spełniania indywidualnych pasji i marzeń zawodowych. Adres: ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin.
Strona www: wste.szczecin.pl