Instytut Spraw Obywatelskich


Instytut Spraw Obywatelskich

Pełny opis


Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.