Zebra. Pracownia psychologiczna


Zebra. Pracownia psychologiczna

Pełny opis


badania na detektywa, badania na komornika, badania na sędziego, badania na prokuratora, badania na kuratora sadowego, badania na myœliwego, badania kierowców rajdowych, badania inspektorów ruchu drogowego, badanie osób zajmujacymi się materiałami wybuchowymi, badanie osób wykonujacych pracę na wysokoœci, badanie operatorów, badanie po wypadku, badania na przedstawiciela handlowego, badanie przedstawiciela medycznego, badanie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, badanie po przekroczeniu punktów, badanie po wypadku, badanie na brońKategoria