Ośrodek Kultury


Ośrodek Kultury

Pełny opis


Tarnogórskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury Miasta Tarnowskie Góry. TCK zajmuje się edukacją kulturalną w mieście, organizuje imprezy interdyscyplinarne o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zaspokaja potrzeby i zainteresowania kulturalne społeczności lokalnej oraz tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.Kategoria